I tested the machine a few times. It’s been already about 6+ hs of use with the first battery charge, and still 40% left!.

Tenisový loptový stroj S4015

Stroj som niekoľkokrát testoval.Už je to asi 6+ hodín používania s prvým nabitím batérie a stále zostáva 40 %!.

I’m very pleased with the operation and robustness of the machine. The fact that is has internal oscillation makes it very precise and it keeps the precision from the 1st till the last ball

kúpiť stroj na strieľanie tenisových loptičiek lacno

Som veľmi spokojný s prevádzkou a robustnosťou stroja.Vďaka vnútornej oscilácii je veľmi presný a zachováva presnosť od prvej až po poslednú loptičku.

Náš blog

Naše inteligentné športové produkty ako tenisový vystreľovací stroj, basketbalový hrací stroj, bedmintonový vystreľovací stroj, futbalový tréningový stroj, squashový loptový hrací stroj, volejbalový tréningový stroj, stolný tenisový stroj, stroj na vyprázdňovanie výpletu rakiet, tréningová svetelná súprava, tenisové tréningové zariadenie, tenisové rakety, bedmintonové rakety atď.

Prihlásiť Se